โปรตีนบาร์

ขนมงาดำตัด

กวงเม้ง ขนมงาดำตัด 113 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมงาตัด

กวงเม้ง ขนมงาตัด 126 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมถั่วตัด

กวงเม้ง ขนมถั่วตัด 120 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)