บริษัท กวงเม้ง จำกัด ได้จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ (3)143/2541 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

บริษัท กวงเม้ง จำกัด ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2512 เป็นธุรกิจในครัวเรือนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เราเป็นโรงงานขายส่งและจำหน่ายขนมที่เกี่ยวกับถั่วและงา เรามีการจัดการที่ดีในเรื่องคุณภาพของสินค้าอย่างที่ลูกค้าทุกคนต้องการนั่นก็คือเหตุผลที่เราพยายามใช้ถั่วและงาที่ดีที่สุดเท่านั้น ไม่มีการใส่วัตถุกันเสียและสีผสมแต่อย่างใด การควบคุมคุณภาพของเราเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่อยู่เสมอและดูแลรักษาเป็นอย่างดีตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงส่งถึงมือผู้บริโภคทุกวัน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปีในการทำขนม เราสามารถพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าสินค้าของเรามีรสชาติและคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด

ทาง “KMsnack” เป็นโรงงานหัตถกรรมผลิตขนมที่เกี่ยวกับถั่วลิสงและงาซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในการทำขนมแบบทำมือ เรามั่นใจว่าคุณจะต้องรู้สึกทึ่งกับผลิตภัณฑ์ของเราเพียงแค่ได้ลิ้มลองคำเดียวเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเต็มไปด้วยคุณภาพและรสชาติแบบทำมือ ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราต้องกลับมาทุกครั้งไป ดังสโลแกนของเราที่ว่า “คำเดียวเท่านั้น ใช่เลย!”

การตอบรับทั่วๆ ไปจากลูกค้าที่ได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ขนมของเรา

“นี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลิสงที่ดีที่สุดในตลาด”
“ไม่เคยรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลิสงจะสามารถทำได้รสชาติดีขนาดนี้”
“มันอร่อยมาก กรอบและไม่หวานจนเกินไป”

ขนมคุณภาพแบบทำมือคืออะไร

เราเชื่อว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการในการผลิตขนมคุณภาพแบบทำมือ เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดและไม่ใช้สารกันเสีย ขั้นต่อมาคือมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ของเราจะผลิตในถาดเล็กๆ ทุกวันเพื่อให้ได้ขนมคุณภาพแบบทำมือสดใหม่อย่างที่ผู้ใหญ่ในบ้านเคยทำให้ทาน

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็รู้และสามารถทำได้ แต่จะมีซักกี่คนที่เลือกทำ แต่เราเลือกทำเพราะคำว่า “คุณภาพ” เพียงคำเดียว

รับรองมาตรฐาน

ฮาลาล เป็นคำในภาษาอาหรับมีความหมายถึงสิ่งที่กฎหมายอิสลาม หรือบทบัญญัติของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อนุมัติให้ปฏิบัติหรือบริโภคได้

อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่อนุมัติให้มุสลิมบริโภค เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือชาวมุสลิมดำรงตน อยู่ในแนวทาง ที่ศาสนาบัญญัติไว้ ในเรื่องของการบริโภคมุสลิมจะเลือกบริโภคแต่สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ ซึ่งได้แก่อาหารฮาลาลนั่นเอง ในขณะเดียวกัน มุสลิม จะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ศาสนาห้ามซึ่งเรียกกันว่าอาหารหะรอม อาหารหรือเครื่องดื่มที่จัดได้ว่า เป็นอาหารฮาลาล จะต้องมีการ ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนา อิสลามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน, หะดีษ (บันทึกคำพูด การประพฤติปฏิบัติ ของนบีมุฮัมมัด), ซุนนะฮ์ (แบบอย่างการปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม หรือวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด) และ ฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) อิสลามห้ามการกล่าวว่าสิ่งนี้ฮาลาล หรือหะรอม ด้วยตัวเองโดยไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ และการเห็นพ้อง จากอุละมาอ์ (ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลาม)

คำนิยามอย่างเป็นทางการอาจกล่าวได้ว่าอาหารฮาลาล คือ :

  • ปราศจากส่วนผสม ที่ทำมาจากสัตว์ที่หะรอมหรือมีส่วนผสมของสัตว์ที่หะรอมซึ่งมุสลิมห้ามบริโภค
  • ชุดอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆจะต้องผ่านกระบวนการ หรือถูกจัดเตรียม โดยผ่านการทำความสะอาด ตามหลักการอิสลาม ซึ่งปราศจากสิ่งที่เป็นนะญิส (สิ่งสกปรก)
  • ไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งที่เป็นนะญิสใน ระหว่างการเตรียมการหรือในกระบวนการจัดทำ

สิ่งที่เป็นฮาลาลคืออาหารจำพวก :

  1. 1นม(จากวัว, แกะ, และแพะ)
  2. 2น้ำผึ้ง
  3. 3ปลา
  4. 4พืชที่ไม่มีสารที่เป็นพิษ
  5. 5ผัก ผลไม้
  6. 6พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกHazel ลูกวอลนัท ฯลฯ
  7. 7เมล็ดข้าว เช่น ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ฯลฯ

สัตว์จำพวก วัว แกะ แพะ กวาง ไก่ เป็ด นก ฯลฯ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฮาลาล จะต้องผ่านกระบวนการฆ่า ตามหลักการอิสลาม จึงจะเป็นที่อนุมัติให้บริโภคสำหรับมุสลิม