ขนมคอเป็ด

ขนมคอเป็ด

กวงเม้ง ขนมคอเป็ด 180 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมงาดำตัด

กวงเม้ง ขนมงาดำตัด 144 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมงาตัด

กวงเม้ง ขนมงาขาวตัด 126 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

ขนมตุ๊บตั๊บ

ขนมตุ๊บตั๊บ

กวงเม้ง ขนมตุ๊บตั๊บ 144 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

ขนมตุ๊บตั๊บ

ขนมตุ๊บตั๊บงาดำ

กวงเม้ง ขนมตุ๊บตั๊บงาดำ 126 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ๊บตั๊บทุเรียน 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ๊บตั๊บมะพร้าว 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมถั่วตัด

กวงเม้ง ขนมถั่วตัด 140 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)