ขนมคอเป็ด

ขนมคอเป็ด

กวงเม้ง ขนมคอเป็ด 156 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมงาดำตัด

กวงเม้ง ขนมงาดำตัด 113 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมงาตัด

กวงเม้ง ขนมงาตัด 126 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

ขนมตุ้บตั้บ

ขนมตุ้บตั้บ

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บ 122 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

ขนมตุ้บตั้บ

ขนมตุ้บตั้บงาดำ

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บงาดำ 122 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บทุเรียน 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บมะพร้าว 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (ไม่เจ)

โปรตีนบาร์

ขนมถั่วตัด

กวงเม้ง ขนมถั่วตัด 120 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)