ขนมตุ้บตั้บ

ขนมตุ้บตั้บ

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บ 122 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

ขนมตุ้บตั้บ

ขนมตุ้บตั้บงาดำ

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บงาดำ 122 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บทุเรียน 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)

กวงเม้ง ขนมตุ้บตั้บมะพร้าว 100 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (ไม่เจ)