ขนมคอเป็ด

ขนมคอเป็ด

กวงเม้ง ขนมคอเป็ด 156 กรัม ไม่ใส่สารกันเสีย, ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ (เจ)